Čítať ďalej...TRI SĽUKÁRSKE OBDOBIA

Rodák z Terchovej Vlado Mihalčatín, ktorý sa 23. júna 2019 dožil osemdesiatich rokov,  je muzikant samouk. Nemá hudobné vzdelanie a hrať sa učil od svojho otca, ktorý v jednej z miestnych hudieb hral na base. Zdokonaľoval sa spontánnym hraním s kamarátmi. Neskôr, keď do školy prišiel Milan Chvastek, ktorý sa stal učiteľom hudobnej výchovy, nadobudol k ľudovej hudbe ešte bližší vzťah.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Znie to možno neuveriteľne, ale terchovsko-žilinská skupina Arzén oslávila vlani 35. výročie svojho pôsobenia na hudobnej scéne. História kapely je vo viacerých ohľadoch zaujímavá a jedinečná. Počiatky siahajú ešte do prvej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia, čiže do obdobia, keď sa výraznejšie začali prejavovať rôzne alternatívne umelecké trendy. Jednoznačne v ich rámci dominovali rôzne odnože rockovej a bigbítovej hudby, spájané vtedy so zoskupeniami ako Tublatanka, Demikát, Metalinda, Kobra, Bez ladu a skladu, Vidiek a inými. Zväčša išlo o takzvané garážové formácie, ktoré sa pričasto dostávali do konfliktov s komunistickou mocou, úradníckymi šimľami, ale i so svojím najbezprostrednejším okolím. Vzniklo však kvalitné muzikantské a spevácke podhubie, výdatne okysličujúce slovenský hudobný terén do dnešných čias. A prečo o tom vlastne píšeme? Kapelu Arzén neodmysliteľne spájame s osobnosťou hudobného skladateľa, gitaristu, textára a pedagóga Pavla Cabadaja, ktorý 29. januára 2019 oslávil abrahámoviny.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Čas letí jak vtáci nedozerní – môžeme si len povzdychnúť spolu s básnikom Lacom Novomeským. Rady šesťdesiatnikov nedávno rozšíril už aj dlhoročný riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak.  

Udelenie Ceny Obce Terchová

Svetlo sveta uzrel 26. februára 1959 v Terchovej. Pochádza zo známeho bačovského rodu, ktorý si vždy hrdo ctil, rozvíjal a propagoval ľudové tradície a kultúru rodného Jánošíkovho kraja.

Na túto líniu kontinuálne nadviazal aj Rudolf Patrnčiak, ktorý sa svojou dlhoročnou obetavou umeleckou, organizačnou a manažérskou činnosťou zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti regionálnej kultúry v celonárodných, respektíve celoslovenských reláciách. Za všetky jeho mnohostranné aktivity pripomenieme nezastupiteľný podiel na profilovaní Jánošíkových dní, Cyrilometodských dní, ako i mnohých ďalších kultúrnych, duchovných, športových a iných spoločenských podujatí, ktoré sa konajú na území obce. Nemožno obísť ani Patrnčiakove neoceniteľné zásluhy v súvislosti s vytváraním podmienok pre tunajších začínajúcich umelcov, ďalej pôsobenie v svetoznámej muzike Bratov Muchovcov, vydávanie novín Terchová, knižných publikácií, dlhodobú spoluprácu s rozhlasom a televíziou, a tak ďalej a tak ďalej. Práve vďaka jeho neutíchajúcej energii, tvorivosti, nápadom, kontaktom, otvorenosti a schopnosti viesť zmysluplný dialóg sa Terchová stala výnimočným kultúrnym fenoménom, ktorý už dávno prekonal obmedzenia a stereotypy slovenských chotárov. 

Pridať komentár (1 komentár)

Čítať ďalej...Koncom marca (29. 3.) rozšíril rady sedemdesiatročných terchovských mládencov popredný folklorista Ján MIho, s ktorého menom a všestrannou tvorivou, interpretačnou a organizačnou činnosťou je neodmysliteľne spätá novodobá éra ľudovej kultúry a umenia Jánošíkovho kraja.

Dobre sa poznal a často spolupracoval azda so všetkými významnejšími osobnosťami slovenského folklórneho hnutia.    

Životné smerovanie tohto nezameniteľného človeka osudovo poznačilo prostredie rodnej osady Kvočkovia, kde ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia pretrvali jedinečné autentické prejavy ľudovej kultúry – najmä hudby. Jano Miho sa vždy hrdo hlásil k odkazu legendárnej Kvočkovskej muziky, ktorú charakterizoval svojsky archaický štýl a írečitý dedinský humor. Pripomenieme, že kvočkovskí muzikanti (spolu s tancujúcim Mihovým starým otcom) účinkovali v pamätnom, celosvetovo ocenenom filme režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972). 

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Pred sobotňajším galaprogramom (3. august 2019) sa od 20.00 na Amfiteátri Nad bôrami uskutoční Pokus o prekonanie vlastného festivalového rekordu (227 spoločne hrajúcich heligonkárov). Pre všetkých záujemcov o registráciu na hranie sme pripravili túto podstránku, kde nájdete okrem potrebných informácii, videonávody aj registračný formulár. V prípade záujmu zúčastniť sa na rekorde, je jeho vyplnenie nevyhnutné (bez online registrácie nebude možné zúčastniť sa rekordu).

Pridať komentár (8 komentárov)

Čítať ďalej...Kľúčovým slovom podujatia je v tomto roku Muzikant, s podtitulom Rok jubileí mnohých terchovských hudobníkov. Jánošíkove dni 2019 budú trvať päť dni. Organizátori pripravili tradične bohatý a pestrý program, ktorý sa začne v stredu 31. júla večer v rodnej osade Juraja Jánošíka – finalistu televíznej ankety o Najväčšieho Slováka. U Jánošov bude slávnostne sprístupnený Symbolický dom patróna festivalu, nebude chýbať ani jánošíkovská vatra.

Pridať komentár (1 komentár)

Čítať ďalej...Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 2. do 4. augusta 2019, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:

  • od piatka 2. 8. 16.00 h do nedeľa 4. 8. 18.00 h

Určené prenosné dopravné značenie obmedzujúce tranzit cez obec

Obmedzenie dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci vodiči majú možnosť obchádzky Terchovej odklonom dopravy, ktorý bude vyznačený dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené záchytné parkoviská, krajnice miestnych komunikácií v obci a označené verejné priestranstvá. Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom regulovania dopravy organizátormi podujatia v spolupráci s Policajným zborom SR.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Pripravovaný 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční v dňoch 31. júla až 4. augusta 2019. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátormi sú Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Tento populárny a divácky vyhľadávaný festival má už dvadsaťosem rokov medzinárodný charakter, pričom za ten čas sa na ňom predstavilo niekoľko tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...

Pripravovaný 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční v dňoch 31. júla až 4. augusta 2019. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátormi sú Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Tento populárny a divácky vyhľadávaný festival má už dvadsaťosem rokov medzinárodný charakter, pričom za ten čas sa na ňom predstavilo niekoľko tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta.

Pridať komentár (2 komentáre)

Čítať ďalej...

Konský vozový sprievod v Terchovej je svetový unikát. Na tohtoročných Jánošíkových dňoch v Terchovej oslávil svoju 50-tku. Ako vznikol, čo pre našincov znamená a ako sa ho podarilo v nezmenenej podobe udržať až do dnes? V Relácii Petra Cítenyiho povedia domáci Terchovci. Odvysielaná bola v premiére na Rádiu Regina v nedeľu 5. augusta 2018 o 15.00 hod.

Pridať komentár (0 komentárov)

organizatori 

partneri 19 1

partneri 19 2

 
facebook_page_plugin