skenfrdepl

Čítať ďalej...TRI SĽUKÁRSKE OBDOBIA

Rodák z Terchovej Vlado Mihalčatín, ktorý sa 23. júna 2019 dožil osemdesiatich rokov,  je muzikant samouk. Nemá hudobné vzdelanie a hrať sa učil od svojho otca, ktorý v jednej z miestnych hudieb hral na base. Zdokonaľoval sa spontánnym hraním s kamarátmi. Neskôr, keď do školy prišiel Milan Chvastek, ktorý sa stal učiteľom hudobnej výchovy, nadobudol k ľudovej hudbe ešte bližší vzťah.

Čítať ďalej...Znie to možno neuveriteľne, ale terchovsko-žilinská skupina Arzén oslávila vlani 35. výročie svojho pôsobenia na hudobnej scéne. História kapely je vo viacerých ohľadoch zaujímavá a jedinečná. Počiatky siahajú ešte do prvej polovice osemdesiatych rokov minulého storočia, čiže do obdobia, keď sa výraznejšie začali prejavovať rôzne alternatívne umelecké trendy. Jednoznačne v ich rámci dominovali rôzne odnože rockovej a bigbítovej hudby, spájané vtedy so zoskupeniami ako Tublatanka, Demikát, Metalinda, Kobra, Bez ladu a skladu, Vidiek a inými. Zväčša išlo o takzvané garážové formácie, ktoré sa pričasto dostávali do konfliktov s komunistickou mocou, úradníckymi šimľami, ale i so svojím najbezprostrednejším okolím. Vzniklo však kvalitné muzikantské a spevácke podhubie, výdatne okysličujúce slovenský hudobný terén do dnešných čias. A prečo o tom vlastne píšeme? Kapelu Arzén neodmysliteľne spájame s osobnosťou hudobného skladateľa, gitaristu, textára a pedagóga Pavla Cabadaja, ktorý 29. januára 2019 oslávil abrahámoviny.

Čítať ďalej...Čas letí jak vtáci nedozerní – môžeme si len povzdychnúť spolu s básnikom Lacom Novomeským. Rady šesťdesiatnikov nedávno rozšíril už aj dlhoročný riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak.  

Udelenie Ceny Obce Terchová

Svetlo sveta uzrel 26. februára 1959 v Terchovej. Pochádza zo známeho bačovského rodu, ktorý si vždy hrdo ctil, rozvíjal a propagoval ľudové tradície a kultúru rodného Jánošíkovho kraja.

Na túto líniu kontinuálne nadviazal aj Rudolf Patrnčiak, ktorý sa svojou dlhoročnou obetavou umeleckou, organizačnou a manažérskou činnosťou zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti regionálnej kultúry v celonárodných, respektíve celoslovenských reláciách. Za všetky jeho mnohostranné aktivity pripomenieme nezastupiteľný podiel na profilovaní Jánošíkových dní, Cyrilometodských dní, ako i mnohých ďalších kultúrnych, duchovných, športových a iných spoločenských podujatí, ktoré sa konajú na území obce. Nemožno obísť ani Patrnčiakove neoceniteľné zásluhy v súvislosti s vytváraním podmienok pre tunajších začínajúcich umelcov, ďalej pôsobenie v svetoznámej muzike Bratov Muchovcov, vydávanie novín Terchová, knižných publikácií, dlhodobú spoluprácu s rozhlasom a televíziou, a tak ďalej a tak ďalej. Práve vďaka jeho neutíchajúcej energii, tvorivosti, nápadom, kontaktom, otvorenosti a schopnosti viesť zmysluplný dialóg sa Terchová stala výnimočným kultúrnym fenoménom, ktorý už dávno prekonal obmedzenia a stereotypy slovenských chotárov. 

Čítať ďalej...Koncom marca (29. 3.) rozšíril rady sedemdesiatročných terchovských mládencov popredný folklorista Ján MIho, s ktorého menom a všestrannou tvorivou, interpretačnou a organizačnou činnosťou je neodmysliteľne spätá novodobá éra ľudovej kultúry a umenia Jánošíkovho kraja.

Dobre sa poznal a často spolupracoval azda so všetkými významnejšími osobnosťami slovenského folklórneho hnutia.    

Životné smerovanie tohto nezameniteľného človeka osudovo poznačilo prostredie rodnej osady Kvočkovia, kde ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia pretrvali jedinečné autentické prejavy ľudovej kultúry – najmä hudby. Jano Miho sa vždy hrdo hlásil k odkazu legendárnej Kvočkovskej muziky, ktorú charakterizoval svojsky archaický štýl a írečitý dedinský humor. Pripomenieme, že kvočkovskí muzikanti (spolu s tancujúcim Mihovým starým otcom) účinkovali v pamätnom, celosvetovo ocenenom filme režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972). 

Čítať ďalej...Pred sobotňajším galaprogramom (3. august 2019) sa od 20.00 na Amfiteátri Nad bôrami uskutoční Pokus o prekonanie vlastného festivalového rekordu (227 spoločne hrajúcich heligonkárov). Pre všetkých záujemcov o registráciu na hranie sme pripravili túto podstránku, kde nájdete okrem potrebných informácii, videonávody aj registračný formulár. V prípade záujmu zúčastniť sa na rekorde, je jeho vyplnenie nevyhnutné (bez online registrácie nebude možné zúčastniť sa rekordu).

Čítať ďalej...Kľúčovým slovom podujatia je v tomto roku Muzikant, s podtitulom Rok jubileí mnohých terchovských hudobníkov. Jánošíkove dni 2019 budú trvať päť dni. Organizátori pripravili tradične bohatý a pestrý program, ktorý sa začne v stredu 31. júla večer v rodnej osade Juraja Jánošíka – finalistu televíznej ankety o Najväčšieho Slováka. U Jánošov bude slávnostne sprístupnený Symbolický dom patróna festivalu, nebude chýbať ani jánošíkovská vatra.

Čítať ďalej...Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 2. do 4. augusta 2019, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:

  • od piatka 2. 8. 16.00 h do nedeľa 4. 8. 18.00 h

Určené prenosné dopravné značenie obmedzujúce tranzit cez obec

Obmedzenie dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci vodiči majú možnosť obchádzky Terchovej odklonom dopravy, ktorý bude vyznačený dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené záchytné parkoviská, krajnice miestnych komunikácií v obci a označené verejné priestranstvá. Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom regulovania dopravy organizátormi podujatia v spolupráci s Policajným zborom SR.

Čítať ďalej...Pripravovaný 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční v dňoch 31. júla až 4. augusta 2019. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátormi sú Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Tento populárny a divácky vyhľadávaný festival má už dvadsaťosem rokov medzinárodný charakter, pričom za ten čas sa na ňom predstavilo niekoľko tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta.

Čítať ďalej...

Pripravovaný 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční v dňoch 31. júla až 4. augusta 2019. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátormi sú Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Tento populárny a divácky vyhľadávaný festival má už dvadsaťosem rokov medzinárodný charakter, pričom za ten čas sa na ňom predstavilo niekoľko tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta.

Čítať ďalej...

Konský vozový sprievod v Terchovej je svetový unikát. Na tohtoročných Jánošíkových dňoch v Terchovej oslávil svoju 50-tku. Ako vznikol, čo pre našincov znamená a ako sa ho podarilo v nezmenenej podobe udržať až do dnes? V Relácii Petra Cítenyiho povedia domáci Terchovci. Odvysielaná bola v premiére na Rádiu Regina v nedeľu 5. augusta 2018 o 15.00 hod.

facebook_page_plugin