Ďakujeme za návštevu!
Ďakujeme vám za vašu priazeň venovanú počas priebehu 61. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej
Zhodnotenie uplynulého 61. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej
Šesťdesiaty prvý ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej, ktorý sa konal 2. až 6. augusta 2023, bol v znamení kľúčového slova (akronymu) M.U.Z.I.K.A.

Dramaturgia Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dní v Terchovej bola v ostatných deviatich rokoch postavená na východiskových myšlienkových bodoch. Pokiaľ ide o chystaný 61. ročník Jánošíkových dní (2. – 6. august 2023), východiskovým dramaturgickým, respektíve ideovým bodom bude kľúčové slovo (akronym) M.U.Z.I.K.A. – s podtitulom Festival v znamení jubileí. Akronym, ktorý reflektuje 10. výročie zápisu prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, obsahuje začiatočné písmená slovného spojenia medzinárodné uznanie zdroja intenzívnej krásy autenticity.

Zobraziť celý článok

Vyberáme:

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 

Upozornenie

Účasťou na podujatí Jánošíkove dni, súhlasíte s prípadným uverejnením fotografií, na ktorých sa môžete ocitnúť. V prípade, že si neprajete, aby bola uverejnená fotografia, ktorá zachytáva Vašu osobu, pošlite žiadosť o jej vymazanie na foto@janosikovedni.sk spolu s odkazom na inkriminovanú fotografiu.

facebook_page_plugin