Powered by EverLive.net
skenfrdepl
Čítať ďalej...

Vypočujte si krátky dokument Českého rozhlasu o slávnostnom podpísaní Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi obcou Terchová a mestom Liptovský Mikuláš. Detailne informácie o podpise tohto dokumentu sa dočítate na stránke terchova.sk.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...NAOZAJ VYDARENÝ ROČNÍK

Choreograf, vedecký pracovník a pedagóg na Hudobne a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave

doc. Mgr. Ján Blaho patrí medzi uznávaných a rešpektovaných slovenských folkloristov. Požiadali sme ho, aby ako priamy účastník komplexnejšie zhodnotil 56. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej.  

Jánošíkove dni v Terchovej už dávno nie sú lokálnym kultúrnym podujatím. Okrem samozrejmej prevahy programov, ktoré súvisia s udržiavaním a rozvíjaním tradičnej kultúry obce Terchová, veľké množstvo podujatí má aj nad lokálny charakter. Zárukou kvality tohto obrovského spoločenského podujatia sú dlhoročné skúsenosti organizačných a programových pracovníkov na čele s osobnosťami, akými nesporne sú Rudolf Patrnčiak a Peter Cabadaj. No nie sú to len oni, ale dnes už celý štáb pracovníkov. Možno povedať, že veľa obyvateľov Terchovej si uvedomuje, čo pre nich toto podujatie znamená a celoročne sa zapájajú do jeho prípravy.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...

Konský vozový sprievod v Terchovej je svetový unikát. Na tohtoročných Jánošíkových dňoch v Terchovej oslávil svoju 50-tku. Ako vznikol, čo pre našincov znamená a ako sa ho podarilo v nezmenenej podobe udržať až do dnes? V Relácii Petra Cítenyiho povedia domáci Terchovci. Odvysielaná bola v premiére na Rádiu Regina v nedeľu 5. augusta 2018 o 15.00 hod.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...V ostatných piatich rokoch bola dramaturgia Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dní v Terchovej postavená na východiskových myšlienkových bodoch, ktoré programovo rozvíjali tieto kľúčové slová:

  • 2014 – UNESCO (zápis prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva);
  • 2015 – Jubileá (početné výročia terchovských osobností a udalostí);
  • 2016 – Kontinuita (všestranné rozvíjanie odkazu minulých generácií);
  • 2017 – Výmena (ako nevyhnutný predpoklad inšpiratívneho dialógu a tvorivej konfrontácie so svetom);
  • 2018 – Legenda (330. výročie narodenia patróna festivalu Juraja Jánošíka).

Pokiaľ ide o pripravovaný 57. ročník Jánošíkových dní, východiskovým dramaturgickým, respektíve ideovým bodom bude kľúčové slovo MUZIKANT – s podtitulom Rok jubileí mnohých terchovských hudobníkov.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...57. ročník Jánošíkových dní, sa uskutoční od 31. júla do 4. augusta 2019 v Terchovej. Tešíme sa na vás!

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...56. ročník Jánošíkových dní je už minulosťou. V srdciach návštevníkov zanechal množstvo spomienok na bohatý a pestrý program. Pripomeňte si jedinečnú atmosféru z uplynulého ročníka prostredníctvom videí. Autorom väčšiny z nich je František Mucha

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Nedávno skončený 56. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej, ktorý sa konal v dňoch 2. – 5. augusta 2018, bol v znamení 330. výročia narodenia Juraja Jánošíka a 50. výročia vzniku konského vozového sprievodu – erbového programu podujatia. Okrem toho venovali organizátori pozornosť aj ďalším jubileám osobností (Martin Benka, Alojz Chvastek), respektíve významných udalostí (sté výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov). Celkovo sa v rámci 30 programových blokov predstavilo na siedmich pódiách vyše 1 350 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Poľska a Ukrajiny. Popri dominantných folklórnych programoch nechýbali ani zaujímavé a divácky obľúbené sprievodné akcie: divadelné predstavenie, „nový cirkus „Younak“, výstavy, slávnostná prezentácia knihy, premietnutie filmu...

Pridať komentár (1 komentár)

Čítať ďalej...Prinášame vám fotografie z nedele, záverečného dňa, 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Všetkým návštevníkom ďakujeme za návštevu, vidíme sa v Terchovej budúci rok :-)

Fotografie z nedele - Jozef Jurík
Fotografie z nedele
- Milan Kosec
Fotografie z nedele - František Mucha

Pridať komentár (2 komentáre)

Čítať ďalej...56. ročník Jánošíkových dní priniesol pre návštevníkov bohatý sobotňajši program. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

Fotografie - Jozef Jurík
Fotografie
- Milan Kosec
Fotografie - František Mucha

Pridať komentár (3 komentáre)

Čítať ďalej...Prinášame vám fotografie z druhého dňa 56. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej.

Fotografie - Jozef Jurík
Fotografie - František Mucha
Fotografie - Milan Kosec

Pridať komentár (1 komentár)

organizatori 
 partneri

 partneri1

 
facebook_page_plugin