fbpx

10vyrocieunescoUtorok, 5. decembra 2023 Terchovská galéria umenia v Terchovej o 17.00 h.

Jedna prastará legenda hovorí, že terchovská zem je reliktom zatúlanej nebeskej hviezdy, ktorej dvorní hudobníci – nebeská muzika – boli prvými osadníkmi Terchovej. Ich potomkom sa oveľa rokov neskôr narodili ľudový hrdina Juraj Jánošík a „slovenský Sokrates“ Adam František Kollár. Hoci je to len legenda, faktom zostáva, že o terchovskej muzike dodnes mnohí hovoria ako o nebeskej!

 

Najvyššieho možného svetového ocenenia sa jej dostalo 5. decembra 2013 v azerbajdžanskej metropole Baku. Prvok Terchovská muzika bol vtedy zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Ide o medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných prejavov, akými sú hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky vzťahujúce sa na prírodu a svet, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. Pod ochranné krídla UNESCO sa tak zaslúžene dostala aj Terchovská muzika.        

Podľa slov pamätníkov, ale i na základe záverov desiatok terénnych výskumov vieme, že takmer každá terchovská osada mala kedysi vlastnú muziku s charakteristickým repertoárom aj interpretačným štýlom. Nemôže byť teda žiadna náhoda, že odborníci označujú Terchovú za miesto s najväčšou koncentráciou hudobníkov na malom priestore. Terchovskí muzikanti sú mimoriadne všestranní a zvyčajne ovládajú hru na viacerých nástrojoch. Bez problémov zvládnu party spoluhráčov v sláčikovej hudbe, vedia hrať na píšťalkách či heligónke. Hoci terchovská muzika disponuje skromným nástrojovým obsadením i harmonickým sprievodom, nič jej to neuberá na kráse a podmanivosti. Hudobníci tento zdanlivý nedostatok plne kompenzujú hrdelným spevom, čím zvyšujú expresívnosť aj výbušnú silu vlastného interpretačného prejavu.

Experti v prípade terchovskej muziky oceňujú mimoriadne špecifický nástrojový štýl ľudovej hudby, spojený s charakteristickým spevným a tanečným prejavom viazaným na jednu lokalitu a jej širšie okolie. Zároveň tiež ide o dôležitý prvok kultúrneho dedičstva obce, s ktorým sú stotožnení jej obyvatelia. Terchovskú muziku tak radíme k vzácnym prejavom nehmotného kultúrneho dedičstva, v ktorých sa podarilo zachovať dlhodobú, nepretržitú, kontaktnú, medzigeneračnú komunikáciu pri ich odovzdávaní.

Slávnostné uvedenie historicky prvej knižnej monografie o Terchovskej muzike, ako i rovnomennej poštovej známky sa uskutoční presne v deň 10. výročia zápisu prvku do UNESCO (5. december).

Autor správy: Peter Cabadaj
V Terchovej, 23. 11. 2023

Účinkujú:

Peter Cabadaj – autor knihy, Martin Vančo – Slovenská pošta, a. s.,
Rudolf Patrnčiak, Marián Zajac, terchovskí muzikanti z Terchovej a iných oblastí Slovenska

Partneri Jánošíkových dní 2024 

Partneri Jánošíkových dní 2024

facebook_page_plugin