sprievod 2Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 2. do 4. augusta 2019, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:

  • od piatka 2. 8. 16.00 h do nedeľa 4. 8. 18.00 h

Určené prenosné dopravné značenie obmedzujúce tranzit cez obec

Obmedzenie dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci vodiči majú možnosť obchádzky Terchovej odklonom dopravy, ktorý bude vyznačený dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené záchytné parkoviská, krajnice miestnych komunikácií v obci a označené verejné priestranstvá. Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom regulovania dopravy organizátormi podujatia v spolupráci s Policajným zborom SR.

organizatori 

partneri 19 1

partneri 19 2

 
facebook_page_plugin