Powered by EverLive.net
skenfrdepl

ROK KOŇA

Kategória:
Relaxačno-informačné centrum
Dátum:
piatok, 3. august 2018 13:00
Miesto
Sv. Martina 274
013 06 Terchová, Slovensko

13.00 h
RIC TERCHOVEC

ROK KOŇA
Slávnostná prezentácia knihy pri príležitosti 50. výročia vzniku konského vozového sprievodu  

účinkujú: Pavol Ďurčo, Igor Válek, Peter Cabadaj

Kniha vyšla pri príležitosti 50. výročia vzniku konského vozového sprievodu - erbového programu Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Autorom fotografií je Pavol Ďurčo, umelecké texty napísal Igor Válek. Tie sú doplnené o rozprávanie gazdov, ktorí sa vyznali o svojom vzťahu ku koňom a živote s nimi. Igor Válek v úvodnom poďakovaní okrem iného píše: " Rozprávať sa s terchovským gazdom o koňoch, to znamená hlavne počúvať. Nielen konkrétneho muža, ale cez neho mnohé generácie obyvateľov Terchovskej doliny o spoločnom živote rázovitého gazdu a ušľachtilého zvieraťa. Krv nie je voda, genetická pamäť nezlyháva a pripomína, čo je dôležité. To, čo pretrváva ako jeden s pomyselných (a zároveň reálnych) koreňov identity. Také boli aj rozhovory s viacerými, hlavne staršími obyvateľmi Terchovej, s gazdami."
 
Knihu vydala OBEC TERCHOVÁ, júl 2018 
Na knihe spolupracovali: Jozef Dávidík, Marián Zajac, Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho a Jaroslav Lysičan
Maľba na predsádkach: Zdeno Horecký
Grafická úprava: Dušan Ďurčo
Tlač: Nikara Krupina
 
Slávnostné uvedenie knihy bude súčasťou programu MFF Jánošíkove dni. Uskutoční sa v piatok, 3. augusta 2018 o 13.00 hod v RIC Terchovec.

Pavol Ďurčo

Pavol Ďurčo je posledných 17 rokov fotoreportérom Tlačovej agentúry SR v Žilinskom samosprávnom kraji. Fotografovaniu sa venuje od 70. rokov minulého storočia. Je autorom tisícok fotografií, ktoré boli uverejnené v rôznych novinách a časopisoch. Zrealizoval tiež niekoľko fotografických výstav.

Igor Válek

Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/valek-igor/

Peter Cabadaj

Peter CABADAJ sa narodil 10. 4. 1966 v Žiline. V r. 1980 – 84 absolvoval gymnázium v Žiline, 1984 – 88 študoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1990 – 92 filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe. R. 1989 – 90 pôsobil ako odborný pracovník Biografickeho ústavu Matice slov. v Martine, 1990 – 92 prednosta Obecného úradu v Terchovej, 1992 – 95 riaditeľ Vydavateľstva Matice slov. v Martine, 1995 – 97 pracoval v slobodnom povolaní, 1997 – 99 odborný pracovník Slov. literárneho ústavu Matice slov., od r. 2000 v NBiU Matice slov., v júli 2000 bol poverený vedením novozriadenej SNK, od 2001 jej kultúrnych a edičných aktivít v Martine. Popri časopiseckých príspevkoch sa prezentoval vydaniami humoresiek a úvah Keď sme v Terchovej budovali kapitalizmus (1992) a Kam sme sa to v Terchovej dobudovali? (1994), autor básnickej zbierky Môj psí tridsiatok (1996), cestopisných kníh Odskočili sme si do Argentíny (1994), Keď Švédsko tlieskalo Terchovej (1996), Sen zvaný Llangollen (1996), S Muchovcami po Austrálii (1997). Okrem toho vydal esejistické portréty významných osobností Terchovej Na osobnú nôtu (1998), spracoval portrét krajanského dejateľa Imricha Fuzyho, zostavil a vydal výbery z diela exilových autorov Kolomana K. Geraldiniho, R. Dilonga, M. Šprinca, Ľ. Bešeňovského, J. L. Doránskeho a i. a antológiu exilovej poézie Pošlem domov srdca kúsok (1997). Vydal monografiu Slovenský literárny exil 1939 – 1990 (2002), knihu rozmanitých textov Nebo teplo apríl máj (2006), napísal scenáre televíznych dokumentárnych filmov o Rudolfovi Dilongovi, Gorazdovi Zvonickom, Jánovi Frátrikovi, Pavlovi Ušákovi Olivovi a o katolíckej moderne. Autor monografie Slovenské pivovarníctvo v toku času (2000).

Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/valek-igor/

Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/valek-igor/

Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/valek-igor/

 
 

Všetky termíny:

  • piatok, 3. august 2018 13:00

Powered by iCagenda

organizatori 
 partneri

 partneri1

 
facebook_page_plugin