Poďme spolu spievať IV.

Kategória:
Autobusové zastávky
Dátum:
piatok, 4. august 2023 10:00
Miesto
013 06 Terchová, Slovensko

V roku 2020 obec Terchová zrealizovala a na Jánošíkových dňoch medializovala projekt ochrany vtákov nalietavajúcich do sklenených výplní autobusových zastávok. Uplatnila pri tom inovatívne riešenie, ktoré funkčne zosúladilo hlavný ideový zámer s cestovným ruchom a terchovskou muzikou, zapísanou do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Detailne premyslený grafický koncept zastávok obsahuje prehľadný informačný systém, ktorý turistu oboznámi, kde momentálne trávi čas, kde sú najbližšie zariadenia služieb, respektíve ako sa k nim dostať. Nechýba ani známa kombinácia kresby terchovskej muziky s logom UNESCO.

Záujemcovia si môžu prostredníctvom QR kódu nainštalovať do svojho mobilného telefónu noty s textom terchovskej piesne, ktorá bezprostredne súvisí s konkrétnym miestom. Ľudia čakajúci na autobus tak môžu vyplniť voľnú chvíľku zaspievaním si piesne podľa nôt. Kto notám nerozumie, tomu poslúži mobil a QR kód. Na zastávkach tak môžu spontánne vzniknúť priateľstvá medzi cestujúcimi. Spoločný spev je na to ako stvorený. Azda jedinou „nevýhodou“ môžu byť sťažnosti „interpretov“,že ich spievanie zrušil dochvíľny autobus... Po zavedení najnovšej aplikácie (3D projekcia) do mobilu cez QR kód si bude môcť čakajúci dokonca zaspievať aj so „živou“ (3D) terchovskou muzikou!

Všetky uvedené aspekty boli nainštalované aj do klasických drevených zastávok v Terchovej, čo inšpirovalo organizátorov Jánošíkových dní k myšlienke ďalších pokračovaní programu Poďme spolu spievať, ktorý mal v uplynulých troch rokoch veľmi dobrý ohlas.

Projekt „hrajúcich“ autobusových zastávok je svojou praktickou využiteľnosťou, originalitou a formou zhotovenia unikátnym dielom. Niečo podobné nikde inde nenájdete. Harmonicky prepája moderné technológie, ekologický rozmer, propagáciu obce, turisticky informačný servis, terchovskú muziku a spev s UNESCOM. Nápad využiť terchovskú muziku a piesne z lokality, kde stojí zastávka, vznikol v hlave Petra Cabadaja, notové zápisy poskytol Vladimír Moravčík. Autorom celkového grafického riešenia a technickým realizátorom projektu je Ján Novosedliak – okrem iného tiež dlhoročný výtvarník Jánošíkových dní.              

Záverečná prezentácia projektu sa za účasti dvoch terchovských muzík uskutoční na piatich miestach (Mlynec – ústredie; Bukovina – Struháreň; Pod Oblazom – ústredie; Gregušovia – Struháreň; Mláka – Struháreň).

 
 

Všetky termíny:

  • piatok, 4. august 2023 10:00

Powered by iCagenda

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 
facebook_page_plugin