klobasa fest ilustracne 1024x670Obec Terchová, ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová vyhlasuje výberové konanie, ktorého predmetom je spolupráca na komplexné gastroslužby na 61. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, vybudovanie areálu na predaj občerstvenia a stravy na zabezpečenie samotného predaja občerstvenia a stravy počas verejne prístupného podujatia Jánošíkove dni v Terchovej 2023 v termíne 2.8. – 6. 8. 2023.

Dátum uzávierky prijímania písomných prihlášok je do 28. apríla 2023 na adrese: Obecný úrad Terchová, sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová.

Záujemca musí mať referencie a skúsenosti s uvedenými službami na podujatiach, ktoré majú rozsah festivalu Jánošíkove dni.

 

Do prihlášok uvádzajte svoje tel. kontakty.

Termín výberového konania oznámime telefonicky.

Bližšie informácie na tel. čísle 041/5695 138

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 
facebook_page_plugin