dopravaPočas Jánošíkových dní, presnejšie od 29. do 31. júla 2022, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:

  • od piatka 29. 7. 16.00 h do nedele 31. 7. 18.00 h

Určené prenosné dopravné značenie obmedzujúce tranzit cez obec

Obmedzenie dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci vodiči majú možnosť obchádzky Terchovej odklonom dopravy, ktorý bude vyznačený dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené záchytné parkoviská, krajnice miestnych komunikácií v obci

a označené verejné priestranstvá. Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom regulovania dopravy organizátormi podujatia v spolupráci s Policajným zborom SR.

Doprava autobusom

Všetkým nadšencom folklóru, ľudových zvykov a tradičnej hudby dávame do pozornosti možnosť využiť pravidelné spoje a tiež jazdu historickým autobusom zo Žiliny priamo do Terchovej.

SOBOTA 30. 7. 2022

PRAVIDELNÉ SPOJE VEDENÉ ZO ŽILINY DO TERCHOVEJ:
6:15, 6:30, 8:00, 9:00, 9:00 (cyklobus),
10:15, 12:15, 12:15 (cyklobus), 12:40, 13:30,
14:20, 14:25, 15:35, 16:20 (cyklobus),
17:30, 18:15, 18:30, 20:25, 21:30, 22:30 hod.

RETRO JAZDA HISTORICKÝM AUTOBUSOM KAROSA ŠD 11:
Jazdu historickým autobusom Karosa ŠD 11
zažijete zo Žiliny do Terchovej o 8:00, 10:15,
13:30, 15:35 hod.
Odchod historického autobusu z Terchovej
do Žiliny bude zabezpečený o 11:50, 14:54,
16:59 hod.

NEDEĽA 31. 7. 2022

PRAVIDELNÉ SPOJE VEDENÉ ZO ŽILINY DO TERCHOVEJ:
6:15, 6:30, 8:00, 9:00, 9:00 (cyklobus),
10:15, 12:15 (cyklobus), 12:40, 13:30,
14:30, 14:40, 15:35, 16:20, 16:20 (cyklobus),
17:30, 18:30, 19:35, 20:25, 21:30, 22:30 hod.

RETRO JAZDA HISTORICKÝM AUTOBUSOM KAROSA ŠD 11:
Jazdu historickým autobusom Karosa ŠD 11
zažijete zo Žiliny do Terchovej o 8:00, 10:15,
13:30, 15:35 hod.
Po ukončení osláv v smere Terchová – Žilina
bude jazda historickým autobusom o 11:38,
14:54 a 16:59 hod.

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 
facebook_page_plugin