autobusova zastavkaVlani obec Terchová zrealizovala a na Jánošíkových dňoch medializovala projekt ochrany vtákov nalietavajúcich do sklenených výplní autobusových zastávok. Uplatnila pri tom inovatívne riešenie, ktoré funkčne zosúladilo hlavný ideový zámer s cestovným ruchom a terchovskou muzikou, zapísanou do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Detailne premyslený grafický koncept zastávok obsahuje prehľadný informačný systém, ktorý turistu oboznámi, kde  momentálne trávi čas, kde sú najbližšie zariadenia služieb, respektíve ako sa k nim dostať. Nechýba ani známa kombinácia kresby terchovskej muziky s logom UNESCO.

Záujemcovia si môžu prostredníctvom QR kódu nainštalovať do svojho mobilného telefónu noty s textom terchovskej piesne, ktorá bezprostredne súvisí s konkrétnym miestom. Ľudia čakajúci na autobus tak môžu vyplniť voľnú chvíľku zaspievaním piesne podľa nôt. Kto notám nerozumie, tomu poslúži mobil a QR kód. Na zastávkach tak môžu spontánne vzniknúť priateľstvá medzi cestujúcimi. Spoločný spev je, bezpochyby, na to ako stvorený. Azda jedinou „nevýhodou“ môžu byť „sťažnosti interpretov“, že ich spievanie zrušil dochvíľny autobus... Po zavedení najnovšej aplikácie (3D projekcia) do mobilu cez QR kód si bude môcť čakajúci dokonca zaspievať aj so „živou“ (3D) terchovskou muzikou!

 

Všetky uvedené aspekty boli pred niekoľkými dňami nainštalované aj do klasických drevených zastávok, čo inšpirovalo organizátorov Jánošíkových dní k myšlienke pokračovania programu Poďme spolu spievať, ktorý mal vlani veľmi dobrý ohlas.

Projekt „hrajúcich“ autobusových zastávok je svojou praktickou využiteľnosťou, originalitou a formou zhotovenia unikátnym dielom. Niečo podobné nikde inde nenájdete. Harmonicky prepája moderné technológie, ekologický rozmer, propagáciu obce, turisticky informačný servis, terchovskú muziku a spev s UNESCOM.    

Nápad využiť terchovskú muziku a piesne z lokality, kde sa nachádza zastávka, vznikol v hlave Petra Cabadaja, notové zápisy poskytol Vladimír Moravčík. Autorom celkového grafického riešenia
a technickým realizátorom  projektu je Ján Novosedliak – okrem iného tiež dlhoročný výtvarník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni.               

Prezentácia projektu sa za účasti štyroch terchovských muzík uskutoční na piatich miestach v piatok 30. júla medzi 10.00 a 12.00 hodinou

  • Vrátna – Starý dvor & rázcestie (10.00 h, respektíve 11.00 h; hrajú a spievajú Dikošovci, vstupný príhovor Alojz Mucha)
  • Biely Potok – pri Hoteli Diery (11.00 h; hrá a spieva Malá Belianka, vstupný príhovor Ladislav Hanuliak)
  • Horná Tižina (10.00 h; hrajú a spievajú Vojtekovci, vstupný príhovor Peter Cabadaj)
  • Struháreň – Šípková (11.00 h; hrá a spieva ľudová hudba Jasmínky Vallovej, vstupný príhovor Martin Dikoš

Pôjde o programový celok Jánošíkových dní s názvom Poďme spolu spievať II.     


Peter Cabadaj

organizatori 21 

partneri 21

ostatni partneri 21

 
facebook_page_plugin