fbpx

streda

Prinášame vám fotoreport zo stredy Jánošíkových dní, kedy boli odovzdané ceny obce Terchová pre Stanislava Hanuliaka in memoriam, Filipa Komačku a Evu Staňovú.

 

Stanislav HANULIAK

Narodil sa 23. decembra 1931 v Terchovej. Ako dlhoročný predseda Miestneho národného výboru Terchová sa svojou všestrannou činnosťou a dosiahnutými pracovnými výsledkami zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti dobovej slovenskej regionálnej, respektíve komunálnej politiky. S jeho menom neodmysliteľne súvisia prakticky všetky dôležitejšie projekty, ktoré sa v Jánošíkovom kraji realizovali v šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Vo funkcii najvyššieho predstaviteľa obce venoval náležitú pozornosť rozvoju jej infraštruktúry, neustále mal na zreteli riešenie sociálnych otázok, bytovej politiky a zamestnanosti. Osobitnú rolu zohrávali v jeho premyslenej stratégii cestovný ruch, kultúra a šport. Ako predseda organizačného výboru Jánošíkových dní mierou vrchovatou prispel k budovaniu ich značky a systematickému rozvoju.

Aktivity činorodého Stanislava Hanuliaka neutíchli ani po jeho odchode z funkcie predsedu Miestneho národného výboru Terchová (január 1990). Patril k blízkym spolupracovníkom nového vedenia obce, neúnavne hľadal vhodný výrobný program pre obecný podnik, participoval na tvorbe projektov rozvoja cestovného ruchu v zmenených spoločenských podmienkach. Všetky zamýšľané plány mu však prekazila zhubná choroba a následná smrť. Zomrel 19. decembra 1991, len štyri dni pred dovŕšením svojich šesťdesiatin.

Cena Obce Terchová sa udeľuje Stanislavovi Hanuliakovi in memoriam za mimoriadny celoživotný prínos k všestrannému rozvoju Jánošíkovho kraja.          

Filip KOMAČKA

Narodil sa 26. júna 1945 v Terchovej, kde do roku 1959 navštevoval základnú deväťročnú školu. V rokoch 1959 – 1963 študoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Martine, kde v tom čase hral aj futbal za TJ Spartak Martin. Povinnú dvojročnú základnú vojenskú službu absolvoval ako radista na Šumave – v meste Vimperk (1963 – 1965). Ako vojak hral futbal za kluby Šumavan Vimperk a Igla České Budejovice. Hneď po návrate do civilu sa zamestnal v Elektrovode Bratislava (1965 – 1967), krátko pracoval ako natierač v JRD Rašov (1967) a desať rokov v pridruženej výrobe JRD Terchová (1968 – 1978). Následne bol takmer dvanásť rokov (1978 – 1990) podpredsedom Miestneho národného výboru Terchová. Od roku 1990 opätovne pracoval v pridruženej výrobe JRD Terchová, neskôr, až do odchodu na dôchodok (2005), vykonával lešenárske práce v rámci firmy TELES. Vedno s manželkou Štefániou, s ktorou žije od roku 1969, vychovali dve deti – syna Róberta a dcéru Adriánu.    

Futbalu sa okrem hráčskej kariéry venoval aj ako rozhodca okresných súťaží, bol predsedom TJ Jánošík Terchová, trénerom a členom výboru miestneho futbalového klubu, hlásateľom na domácich zápasoch. Pôsobil tiež ako člen hospodárskej komisie pri okresnom výbore ČSZTV. Nemožno obísť ani jeho prácu v prospech dnešného medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, najmä v súvislosti s organizačným zabezpečovaním erbového programu slávností – konského vozového sprievodu. Angažoval sa aj v politickom živote; bol predsedom základnej organizácie ZRS v Terchovej a členom jej okresnej organizácie v Žiline, zastával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.

Cena Obce Terchová sa udeľuje Filipovi Komačkovi za dlhoročný prínos k rozvoju spoločenského, športového a kultúrneho dania v obci – s prihliadnutím na jeho aktuálne životné jubileum.       

Eva STAŇOVÁ, rodená Chovancová

Narodila sa 2. júna 1947 v Žiline. Detstvo prežila v Pustých Úľanoch pri Trnave, kde vychodila základnú deväťročnú školu. Po maturite na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Galante študovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, aprobácia 1. – 5. ročník ZDŠ. Absolvovala tiež kvalifikačnú skúšku z matematiky pre prvý stupeň základných škôl. Pedagogickú prax začala na ZDŠ v Krásne nad Kysucou, po dvoch rokoch prišla do Terchovej (1970) a vyučovala deti na základnej škole u Vyšných Repáňov. Neskôr striedavo učila na školách u Gregušov a v ústredí, odkiaľ odišla v roku 2006 do dôchodku. V rokoch 1984 – 1990 bola tajomníčkou Miestneho národného výboru Terchová a významne sa podieľala na zveľaďovaní obce. Spolu s manželom, ktorý už nežije, vychovali dve deti. Má tri vnúčatá.

Medzi jej najväčšie záľuby patria turistika a cestovanie. Vďaka turistike so svojimi žiakmi, ktorá jej priniesla množstvo zážitkov, dôverne spoznala všetky osady a zákutia Terchovej. Ako sama uviedla, zmyslom jej života bolo vychovať z detí slušných, pracovitých a vzdelaných ľudí. A tým myslí nielen svoje vlastne deti, ale i deti, ktoré boli pani učiteľke zverené v škole.

Cena Obce Terchová sa udeľuje Eve Staňovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť a príspevok k rozvoju všestranného kultúrneho a spoločenského života v obci.

Streda na Jánošíkových dňoch - Udeľovanie ceny obce (foto: Milan Kosec)
Streda na Jánošíkových dňoch - Udeľovanie ceny obce (foto: František Mucha)

organizatori 21 

facebook_page_plugin