Stavbár 3Česť uzavrieť 57. diel Jánošíkových dní pripadol známemu folklórnemu súboru Stavbár zo Žiliny, ktorý aktuálne oslavuje šesťdesiate výročie svojho vzniku. Zakladateľom a prvým umeleckým vedúcim súboru bol terchovský rodák, muzikant a choreograf Miroslav Vallo. Počas existencie telesa sa menil tak výber folklórneho materiálu, ako i forma stvárňovania tanečných a speváckych programových celkov. V súčasnosti dominuje orientácia na spracovanie autentickej látky a prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a kompaktné programové bloky pochádzajú najmä z obcí severozápadného Slovenska. Bohatý repertoár čerpá predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície našej jedinečnej ľudovej kultúry.

Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance viažuce sa na kalendárne, respektíve výročné zvyky a obrady (fašiangy, svadba, na Jána a iné). Stavbár účinkoval už na prvom ročníku Jánošíkových dní v auguste 1963 a následne bol dlhodobo neodmysliteľnou súčasťou festivalového programu. Hralo, spievalo a tancovalo v ňom mnoho Terchovcov, pričom oprávnene možno konštatovať, že v uplynulých šiestich decéniách významným spôsobom prispel k špičkovej prezentácii a propagácii folklóru Jánošíkovho kraja tak v slovenskom, ako i medzinárodnom meradle.

Od roku 1997 pôsobí súbor pri Žilinskej univerzite.

FS Stavbár sa predstaví v programe JÁNOŠÍK JE SLOBODA A SLOBODA JE VEČNÁ! v nedeľu, 4. augusta 2019, v amfiteátri Nad bôrami, 14.30 h

organizatori 

partneri 19 1

partneri 19 2

 
facebook_page_plugin