Čítať ďalej...Chystaný 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční v dňoch 2. až 6. augusta 2023. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátormi Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Mesto Žilina.

Pridať komentár (18 komentárov)

 Čítať ďalej...Pokiaľ ide o chystaný 61. ročník Jánošíkových dní (2. – 6. august 2023), východiskovým dramaturgickým, respektíve ideovým bodom bude kľúčové slovo (akronym) M.U.Z.I.K.A. – s podtitulom Festival v znamení jubileí. Akronym, ktorý reflektuje 10. výročie zápisu prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, obsahuje začiatočné písmená slovného spojenia medzinárodné uznanie zdroja intenzívnej krásy autenticity.

Pridať komentár (6 komentárov)

Čítať ďalej...Obec Terchová, ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová vyhlasuje výberové konanie, ktorého predmetom je spolupráca na komplexné gastroslužby na 61. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, vybudovanie areálu na predaj občerstvenia a stravy na zabezpečenie samotného predaja občerstvenia a stravy počas verejne prístupného podujatia Jánošíkove dni v Terchovej 2023 v termíne 2.8. – 6. 8. 2023.

Dátum uzávierky prijímania písomných prihlášok je do 28. apríla 2023 na adrese: Obecný úrad Terchová, sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová.

Záujemca musí mať referencie a skúsenosti s uvedenými službami na podujatiach, ktoré majú rozsah festivalu Jánošíkove dni.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Dramaturgia Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dní v Terchovej bola v ostatných deviatich rokoch postavená na východiskových myšlienkových bodoch, ktoré programovo rozvíjali tieto kľúčové slová:

  • 2014 – UNESCO
  • 2015 – Jubileá
  • 2016 – Kontinuita
  • 2017 – Výmena
  • 2018 – Legenda
  • 2019 – Muzikant
  • 2020 Otcovizeň
  • 2021 – K.R.O.J
  • 2022 – K.U.M.Š.T.

Pokiaľ ide o chystaný 61. ročník Jánošíkových dní (2. – 6. august 2023), východiskovým dramaturgickým, respektíve ideovým bodom bude kľúčové slovo (akronym) M.U.Z.I.K.A. – s podtitulom Festival v znamení jubileí. Akronym, ktorý reflektuje 10. výročie zápisu prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, obsahuje začiatočné písmená slovného spojenia medzinárodné uznanie zdroja intenzívnej krásy autenticity.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Prinášame vám zoznam členov prípravného výboru 61. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej.

Pridať komentár (0 komentárov)

Čítať ďalej...Šesťdesiaty prvý ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni sa uskutoční 2. – 6. augusta 2023. Už teraz vás srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie v Terchovej.

Pridať komentár (0 komentárov)

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 
facebook_page_plugin