janosikov domDovoľujeme si vás pozvať na slávnostné sprístupnenie symbolického Jánošíkovho domu v jeho rodnej osade Jánošovia, ktoré sa uskutoční v stredu 1. augusta o 11.00 h. Okrem príhovorov a odhalenia pamätnej tabule nebude chýbať vystúpenie Ťažkej muziky, chutný guľáš a ďalšie občerstvenie. Samozrejme, účastníci podujatia dostanú zaujímavé spomienkové predmety, vyhotovené špeciálne k tejto príležitosti.

Našou ambíciou je, aby symbolický Jánošíkov dom plnohodnotne slúžil turistom/záujemcom od jari do zimy. Kompletne - exteriérovo aj interiérovo - ho obec plánuje dokončiť v priebehu roka. Od budúceho roka tak chceme Jánošíkove dni pravidelne otvárať v rodnej osade patróna nášho medzinárodného folklórneho festivalu.

Text, ktorý bude na pamätnej tabuli:

„Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná!“ Táto myšlienka z filmového plagátu najvýstižnejšie charakterizuje nezastupiteľnú rolu jánošíkovského fenoménu v národných dejinách Slovákov doma i vo svete. Hoci historický Jánošík (1688 – 1713) žil len 25 rokov a zbíjal iba poldruha roka, legendárny Jánošík žije už tristo rokov. Vždy, keď bolo Slovensko v existenčnom ohrození, jánošíkovská tradícia inšpirovala a mobilizovala odpor proti zrade, utrpeniu a poníženiu.

Pri príležitosti 330. výročia narodenia Juraja Jánošíka sa obec Terchová rozhodla prevádzkovať v jeho rodnej osade symbolický Jánošíkov dom.

 Jánošovia, 1. 8. 2018

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 
facebook_page_plugin