Powered by EverLive.net
skenfrdepl

JÁNOŠÍK JE SLOBODA A SLOBODA JE VEČNÁ!

Kategória:
Amfiteáter Nad bôrami
Dátum:
nedeľa, 4. august 2019 14:30
Miesto
Sv. Martina
013 06 Terchová, Slovensko

Záverečný galaprogram pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

účinkujú: heligonkári Martina Čerňanského, folklórne súbory Stavbár zo Žiliny (60-ročný jubilant), Bystrica z Novej Bystrice, Kriváň z Turian, Rosička, rosa... z Dolného Kubína, Folklórna skupina Likava z Likavky, Janka Holeštiaková a ĽH FS Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta + hosť FS Jánošík z Fiľakova & ĽH Ďatelinka s jubilujúcim predníkom Ondrejom Molotom
moderátor: František Výrostko
scenár, réžia: Peter Cabadaj
garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
 
V prípade nepriaznivého počasia sa programy z amfiteátra Nad bôrami presunú do šapitó

ONDREJ MOLOTA  

Ondrej Molota ĽH ĎatelinkaDlhodobo v záverečnom festivalovom galaprograme účinkujú folklórne súbory, skupiny a sólisti pochádzajúci zo Žilinského kraja. Pripája sa k nim zaujímavý hosť, ktorým teraz bude Folklórny súbor Jánošík z Fiľakova (vznikol v roku 1996 a pôsobí pri tamojšom Dome Matice slovenskej). Muzikantsky ho sprevádza Ľudová hudba Ďatelinka z Detvy – so skvelým predníkom s úžasnou variačnou technikou Ondrejom Molotom. Tento  všeobecne uznávaný interpret, pedagóg, zberateľ, spracovateľ a upravovateľ folklóru je výraznou umeleckou osobnosťou, bytostne  spätou s hudobnou kultúrou Podpoľania. Vďaka majstrovstvu predníka mnohí považujú Ďatelinku za fenomén slovenskej kultúry, ktorú v uplynulom polstoročí úspešne reprezentovala v mnohých krajinách sveta. Prečo to všetko spomíname?  Len pred niekoľkými dňami oslávil Ondrej Molota, rodák z Fiľakova, významné životné jubileum – sedemdesiatiny.  Maestro, srdečne blahoželáme, ďakujeme a želáme pevné zdravie. 

Heligonkári Martina Čerňanského

Stavbár zo Žiliny

Stavbár 3Česť uzavrieť 57. diel Jánošíkových dní pripadol známemu folklórnemu súboru Stavbár zo Žiliny, ktorý aktuálne oslavuje šesťdesiate výročie svojho vzniku. Zakladateľom a prvým umeleckým vedúcim súboru bol terchovský rodák, muzikant a choreograf Miroslav Vallo. Počas existencie telesa sa menil tak výber folklórneho materiálu, ako i forma stvárňovania tanečných a speváckych programových celkov. V súčasnosti dominuje orientácia na spracovanie autentickej látky a prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a kompaktné programové bloky pochádzajú najmä z obcí severozápadného Slovenska. Bohatý repertoár čerpá predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície našej jedinečnej ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance viažuce sa na kalendárne, respektíve výročné zvyky a obrady (fašiangy, svadba, na Jána a iné). Stavbár účinkoval už na prvom ročníku Jánošíkových dní v auguste 1963 a následne bol dlhodobo neodmysliteľnou súčasťou festivalového programu. Hralo, spievalo a tancovalo v ňom mnoho Terchovcov, pričom oprávnene možno konštatovať, že v uplynulých šiestich decéniách významným spôsobom prispel k špičkovej prezentácii a propagácii folklóru Jánošíkovho kraja tak v slovenskom, ako i medzinárodnom meradle.

Od roku 1997 pôsobí súbor pri Žilinskej univerzite. 

Bystrica z Novej Bystrice

FS Kriváň

Rosička, rosa... z Dolného Kubína

Folklórna skupina Likava z Likavky

FS Jedľovina

Janka Holeštiaková

FS Jánošík z Fiľakova & ĽH Ďatelinka

 
 

Všetky termíny:

  • nedeľa, 4. august 2019 14:30

Powered by iCagenda

organizatori 
 partneri 19 1

 partneri 19 2

 
facebook_page_plugin