Powered by EverLive.net
skenfrdepl

VINCENT RYBÁR

Kategória:
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Dátum:
sobota, 3. august 2019 15:00
Miesto
Sv. Martina 245, 013 06 Terchová
Slovensko

Premietnutie filmového dokumentu o terchovskom predníkovi pri príležitosti 20. výročia úmrtia

účinkuje:ĽH Jána Rybára
vstupný príhovor: Peter Cabadaj

Narodil sa 9. marca 1915 v Terchovej. Účinkoval vo viacerých filmoch, dlhodobo spolupracoval s rozhlasom, vystupoval na všetkých väčších folklórnych podujatiach doma i v susedných štátoch.

Muzikantská osobnosť Vincenta Rybára je nerozlučne spätá s významnou kapitolou povojnového vývinu terchovskej hudobnej tradície, ktorá predstavuje trvalú súčasť slovenského aj medzinárodného kultúrneho dedičstva. Jeho interpretačný prejav a cítenie, vychádzajúce z dôkladnej znalosti folklóru Jánošíkovho kraja i ďalších regiónov, posunulo terchovský hudobný štýl do nových výrazových polôh. Uvedenú skutočnosť zaregistrovali tiež niekoľkí renomovaní odborníci, s ktorými neskôr udržiaval blízke priateľské vzťahy (P. Tonkovič, T. Andrašovan, O. Demo, M. Slivka a iní). Najdlhšie hrával s huslistami Štefanom Brežným, Vavrincom Rybárom a basiarom Ondrejom Bobáňom. V roku 1997 bol o ňom nakrútený filmový dokument Najstarší terchovský muzikant. Snímka mapuje predníkove životné a najmä tvorivé križovatky. Režisér Peter Cabadaj spolupracoval pri realizácii filmu nielen s hlavným aktérom a jeho rodinou, ale i ďalšími známymi osobnosťami a ľudovými hudbami (O. Demo, M. Chvastek, F. Mucha, R. Patrnčiak, bratia Muchovci, bratia Bobáňovci, Nebeská muzika, Arzén). Z tohto uhla pohľadu možno film vnímať ako autentické svedectvo o stave terchovskej hudobnej kultúry na sklonku 20. storočia.           

Začiatku nového letopočtu sa už Vincent Rybár, legendárny muzikant s neodmysliteľnou baretkou, nedožil. Zomrel 6. januára 1999 v Terchovej.

Peter Cabadaj

Vincent Rybár výtvarný portrét

Obraz: František Mucha: Vincent Rybár (olej, 1985)

 

 
 

Všetky termíny:

  • sobota, 3. august 2019 15:00

Powered by iCagenda

organizatori 
 partneri 19 1

 partneri 19 2

 
facebook_page_plugin