c_600_400_16777215_00_images_fotografie_2017_terchovska-muzika-unesco.jpgTerchovská muzika je od 5.decembra 2013 o 11.27h zaradená do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Rozhodol o tom Medzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v azerbajdžanskej metropole Baku. Ide o najvýznamnejšie a najvyššie ocenenie vôbec, aké sa tradičnej kultúre môže dostať. Pre Slovensko a Obec Terchovú, ktorá bola žiadateľom o zápis je to obrovský úspech a pozitívna propagácia vo svete. V tomto zozname 257 prejavov z celého sveta je zo Slovenska zapísaná od roku 2005 iba fujara.

Hlasovanie o zápise jednotlivých prvkov do Reprezentačného zoznamu NKD ľudstva je vždy sprevádzané silnými emóciami. Krajiny ktoré sú v očakávaní, že na základe posudkov expertov budú ich nominované prvky zapísané do zoznamu majú obyčajne početné delegácie ktoré sprevádzajú aj mnohí nositelia tradícií ktoré korešpondujú s nominovaným prvkom. Krajiny ktoré nedostali odporúčanie poradného orgánu ani expertov zasa zo všetkých síl diskutujú a bojujú aspoň o šancu doplniť a opraviť nominačné spisy. V plnej miere sa aj na tomto zasadnutí ukazuje aj politický boj, rôzne lobistické skupiny sa snažia získať podporu ostatných delegátov a pod. Niekedy je úspešnejšia diplomacia, inokedy zasa nezávislý názor expertov na nehmotné kultúrne dedičstvo.

Presný vznik Terchovskej muziky ako ľudového prejavu nepoznáme, pretože sa prirodzene dedí ústnym podaním z generácie na generáciu. Od začiatku 20. storočia si ju vďaka jej jedinečnosti všímajú nielen odborníci, ale dostáva sa aj do povedomia širokej verejnosti. Napríklad už v roku 1935 účinkovala “Ištvaniarska muzika” Franca Baláta vo filme Jánošík Martina Friča.

O Terchovej sa hovorí, že je tam najviac muzikantov a spevákov na meter štvorcový. Svedčí o tom fakt, že v každom dome je nejaký hudobník a každá z osád mávala vlastnú muziku. Zapísanie terchovskej muziky do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva je poctou všetkým generáciám ľudí z Terchovej a okolia, ktorí zachovali poklady predkov pre súčasný svet. Za to im patrí veľká vďaka.

Terchovská muzika

Organizátori 

partneri jd 23

partneri jd 23 2

 
facebook_page_plugin