AG0U8041Dnes, v úvodný deň festivalu, sa odovzdávali ocenenia obce Terchová pre osobnosti, ktoré sa významným spôsobom podieľali na rozvoji Jánošíkových dní v Terchovej. Ocenenia boli udelené manželom Eve a Ladislavovi Štefánkovcom, in memoriam Viliamovi Chmelovi a Ľubomírovi Feldekovi.

 

Manželia Eva a Ladislav Štefánkovci

Cena Obce Terchová sa udeľuje manželom Eve a Ladislavovi Štefánkovcom za celoživotný prínos k rozvoju, šíreniu a propagácii ľudovej hudby, spevu a tanca Jánošíkovho kraja. Pred 50 rokmi založili detský folklórny súbor Malý Rozsutec, ktorý dlhodobo obetavo a úspešne viedli. Vďaka ich premyslenej systematickej práci mohlo rozvinúť vlastný talent niekoľko generácií folkloristov, medzi ktorými registrujeme aj výrazné osobnosti súčasnej terchovskej kultúry a umenia. Detský folklórny súbor Malý Rozsutec získal počas svojej 27-ročnej existencie množstvo ocenení, reprezentoval Terchovú na rôznych súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko), účinkoval v rozhlase aj televízii...

Pani Eve Štefánkovej treba úprimne poďakovať aj za dlhoročnú pedagogickú prácu. Ako činorodá a kreatívna  učiteľka venovala maximálnu pozornosť všestrannému osobnostnému rozvoju terchovských žiakov. Mnohí z nich istotne potvrdia, že mala veľké porozumenie pri hodnotení činov aj výčinov svojich zverencov... Do ďalších rokov želáme Eve Štefánkovej pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a trvalé rodinné šťastie. Zároveň veríme, že sa budeme i naďalej stretávať na folklórnych a iných kultúrnych podujatiach organizovaných v Jánošíkovom kraji.

Čestný občan Terchovej in memoriam Viliam CHMEL

Maliar, grafik, ilustrátor a scénograf Viliam Chmel sa narodil 14. 10. 1917 v rumunskom meste Temešvár. Detstvo a mládenecké roky však prežil v Martine a jeho bezprostrednom okolí. Pochádzal totiž z chýrneho turčianskeho rodu Švehlovcov. Výtvarné dispozície uňho objavil a podporil pedagóg a známy tvorca Jaroslav Vodrážka počas štúdia na gymnáziu v Martine. Na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave sa začiatkom 40. rokov zaradil medzi najtalentovanejších absolventov. Intenzívne vtedy komunikoval s mladými básnikmi, spisovateľmi i hercami a vycibril si vlastný umelecký program, založený predovšetkým na hlbokom vzťahu k slovenskému ľudovému umeniu, jánošíkovskej tradícii s jej dobovo novým, symbolickým zaostrením. Markantne ho tiež ovplyvnila česká a európska (osobitne francúzska) výtvarná moderna.

Azda len niekoľko znalcov biografie vie, že bol aj talentovaným hokejistom. Začiatkom štyridsiatych rokov dokonca viackrát reprezentoval Slovensko! V drese VŠ Bratislava hrával napríklad s Ladislavom Brežným, Františkom Dibarborom, Ivanom Chodákom, Vojtechom Okoličánym... Bohatá tvorba Viliama Chmela, často plná smútku a neurčitej nostalgie, predstavuje sugestívne svedectvo a dokument nielen o jeho osobnosti, ale tiež o zložitej škále pocitov, názorov, postojov, odhodlaní i sklamaní ťažko skúšanej generácie druhej svetovej vojny.

Žánrovo rozmanité dielo Viliama Chmela má neodmysliteľnú spojitosť aj s Terchovou. Pravidelne chodieval do Jánošíkovho kraja a intenzívne maľoval krajinu, folklórne motívy, život. Najčastejšie sa zdržiaval v Štefanovej, kde trávil čas v spoločnosti prostých ľudí. Konkrétnym výsledkom umelcových pobytov je rozsiahla kolekcia malieb, kolorovaných grafík, kresieb a ilustrácií, ktorými vzdal hold nielen miestnej krajine a jánošíkovskej tradícii, ale i terchovskému človeku. Azda s výnimkou Martina Benku nenájdeme v dejinách slovenského profesionálneho umenia iného výtvarníka, ktorý by v takom širokom tematickom oblúku reflektoval Terchovú.      

„Čarodejný umelec“ Viliam Chmel odišiel z pozemského sveta dobrovoľne vo veku 44 rokov. Stalo sa tak pred 60 rokmi – 30. novembra 1961 v Bratislave. Počas života vystavoval zriedkakedy. Obdivuhodná šírka umelcovho diela, žánrová pestrosť a tvorivá autokritickosť tak boli naplno prezentované až na posmrtnej výstave v Slovenskej národnej galérii, konanej v roku 1964.

Čestné občianstvo Terchovej sa udeľuje akademickému maliarovi Viliamovi Chmelovi in memoriam za jedinečný prínos k umeleckej propagácii Jánošíkovho kraja, jeho folklóru, tradície, kultúry i života miestnych ľudí.

Čestný občan Terchovej Ľubomír FELDEK

Plným právom možno konštatovať, že básnik, dramatik, prozaik, esejista, inovátor v literatúre pre deti, prekladateľ, scenárista a publicista Ľubomír Feldek je žijúcou legendou slovenskej literatúry, kultúry a umenia. Na tento svet prišiel pred osemdesiatimi piatimi rokmi – 9. októbra 1936 v Žiline. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v rodnom meste absolvoval v roku 1959 štúdium slovenčiny na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Bol redaktorom vo vydavateľstve Mladé letá, robotníkom v tlačiarni, redaktorom závodného časopisu Tesla v Nižnej na Orave, potom žil v slobodnom povolaní, neskôr bol redaktorom poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, popritom dramaturgom divadla Poetická scéna v Bratislave... V novembri 1989 sa aktívne zapojil do Hnutia verejnosť proti násiliu, redigoval kultúrnu prílohu Ahoj, Európa v denníku Verejnosť, potom emigroval do Českej republiky, bol v slobodnom povolaní, v súčasnosti žije v Bratislave.        

Keby sa mali vymenovať všetky diela, ktoré osemdesiatpäťročný jubilant Ľubomír Feldek napísal, zhltlo by to veľa času. Z pohľadu našej obce je dôležité, že v rámci svojej bohatej tvorby venoval značnú pozornosť aj jánošíkovskej legende a tradícii, respektíve folklóru, ľudovej kultúre a umeniu Terchovej. Za všetky diela s touto tematikou spomenieme aspoň úspešné divadelné hry Jánošík podľa Vivaldiho (1979) a Z dreva vyrezané (2000). Druhý menovaný opus bol uvedený na profesionálnych javiskách doma i v zahraničí a stal sa najhranejším titulom slovenskej ochotníckej scény. Najnovší titul Ľubomíra Feldeka – kniha rozhovorov Hop alebo trop, ktoré s otcom viedla jeho dcéra – takisto zrkadlí magickú jánošíkovskú látku. Obísť nemožno ani kamarátstvo a spoluprácu Ľubomíra Feldeka s terchovským rodákom, muzikantom, spevákom a humoristom Milanom Chvastkom, pre ktorého napísal viacero nezabudnuteľných „hitoviek“. Milanovho otca Alojza Chvasteka zas Ľubomír Feldek „zvečnil“ v Modrej knihe rozprávok. V lete 2016 bol v tunajšom Kultúrnom dome Andreja Hlinku osobne prítomný na uvedení svojej hry Lomidrevo, ktorú naštudovalo Terchovské národné divadlo.  

Čestné občianstvo Terchovej sa Ľubomírovi Feldekovi udeľuje za dlhodobý umelecký prínos k šíreniu a propagácii jánošíkovskej tematiky, ľudovej kultúry a dobrého mena Terchovej i Jánošíkovho kraja v slovenských aj medzinárodných reláciách.

Fotografie z udeľovania cien obce - autor: František Mucha

organizatori 21 

partneri 21

ostatni partneri 21

 
facebook_page_plugin