skenfrdepl

Čítať ďalej...Pripravovaný 58. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční 29. júla až 2. augusta 2020. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátorom Žilinský samosprávny kraj – Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Akciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zamýšľaný bohatý päťdňový program museli organizátori v dôsledku pandémie koronavírusu výrazne zredukovať. Nebudú programy v amfiteátri, zrušený je konský vozový sprievod, festivalový stan, jarmok ľudových remesiel, všetky stánky s občerstvením a suvenírmi, atrakcie pre deti. Uskutočnia sa len programy v interiérových priestoroch (Terchovská galéria umenia, Kultúrny dom a Relaxačno-informačné centrum v Terchovej, Makovického dom v Žiline). Jediným exteriérovým programom bude – na piatich miestach obce súčasne – prezentácia projektu „hrajúcich“ autobusových zastávok.

Stánkový predaj aj Lunapark je v tomto ročníku Jánošíkových dní 2021 ZRUŠENÝ.

 
Čítať ďalej...Na včerajšom zasadnutí festivalového organizačného štábu (5. jún) sme schválili definitívnu verziu programu, ktorá bude dôsledne rešpektovať všetky aktuálne zdravotné, hygienické, epidemiologické a bezpečnostné opatrenia. Samozrejme, dôsledne budeme rešpektovať aj stanovený počet maximálne 1000 osôb na celé podujatie. Podľa našich informácií je to stanovené práve takto, a nie tisíc osôb na každý jeden festivalový program.
Na základe uvedeného, ako i odporúčaní regionálnych hygienikov prijal organizačný štáb Jánošíkových dní programový variant, ktorý by nám mal umožniť realizáciu festivalu.

Čítať ďalej...Vo štvrtok 30. apríla 2020 sa konalo na pôde Obecného úradu v Terchovej zasadnutie organizačného štábu 58. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni. Hlavnou témou zasadnutia bolo otázka dátumu konania podujatia. Členovia organizačného štábu prijali po starostlivom zvážení všetkých okolností – zohľadniac tiež 440. výročie vzniku obce Terchová – rozhodnutie, že tohtoročné Jánošíkove dni sa uskutočnia v pôvodnom termíne, čiže 29. júla až 2. augusta.

Definitívnu programovú skladbu festivalu uverejnia organizátori  po 20. máji, čiže po treťom kole prijímania uvoľňovacích opatrení  zo strany Permanentného krízového štábu a Vlády SR, súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19.   

Čítať ďalej...Jánošíkove dni 2020 sa uskutočnia 29. júl – 2. august 2020. Oragnizátormi podujatia sú: OBEC TERCHOVÁ, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE.

Čítať ďalej...Prípravný výbor

Jozef Dávidík – starosta obce (predseda prípravného výboru, financie, ubytovanie); Rudolf Patrnčiak – riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska (predseda programovej rady, komunikácia a uzatváranie zmluvného vzťahu s účinkujúcimi); Peter Cabadaj (šéfdramaturg a hovorca festivalu, propagácia, komunikácia s médiami, výstavy, režisér záverečného galaprogramu); František Kadaš – prednosta obecného úradu (predseda technicko-organizačnej komisie, služby); Marián Zajac – zástupca starostu (predseda komisie pre propagáciu festivalu, komunikácia s mediálnymi partnermi); Martin Dikoš (právnik, predseda komisie technického zabezpečenia),;Vincent Krkoška (režisér piatkového terchovského galaprogramu); Vladimír Moravčík (tvorivé dielne, režisér sobotného medzinárodného galaprogramu); Ján Novosedliak (výtvarník, propagácia, scéna); Peter Ničík, riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline (štvrtková výstava v Makovického dome, piatková živá pozvánka v Žiline, sobotný detský program v amfiteátri, tanečný dom, remeselné dielne, záverečný galaprogram, komunikácia s Úradom Žilinského kraja, spoluorganizátorom festivalu).

Čítať ďalej...V ostatných šiestich rokoch bola dramaturgia Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dní v Terchovej postavená na východiskových myšlienkových bodoch, ktoré programovo rozvíjali tieto kľúčové slová:

  • 2014 – UNESCO
  • 2015 – Jubileá
  • 2016 – Kontinuita
  • 2017 – Výmena
  • 2018 – Legenda
  • 2019 – Muzikant

Východiskovým dramaturgickým, respektíve ideovým bodom pripravovaného 58. ročníka Jánošíkových dní (29. júl – 2. august 2020) bude kľúčové slovo OTCOVIZEŇ – s podtitulom 440 rokov od prvej písomnej zmienky o Terchovej.

facebook_page_plugin