V uplynulých mesiacoch zrealizovala obec Terchová projekt ochrany vtákov nalietavajúcich do sklenených výplní autobusových zastávok. Uplatnila pri tom inovatívne riešenie, ktoré funkčne zosúladilo hlavný ideový zámer s cestovným ruchom a terchovskou muzikou, zapísanou do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Detailne premyslený grafický koncept zastávok obsahuje prehľadný informačný systém, ktorý turistu oboznámi, kde  momentálne trávi čas, kde sú najbližšie zariadenia služieb, respektíve ako sa k nim dostať. Nechýba ani známa kombinácia kresby terchovskej muziky s logom UNESCO.

 

Záujemcovia si môžu prostredníctvom QR kódu nainštalovať do svojho mobilného telefónu noty s textom terchovskej piesne, ktorá bezprostredne súvisí s konkrétnym miestom. Ľudia čakajúci na autobus tak môžu vyplniť voľnú chvíľku zaspievaním piesne podľa nôt. Kto notám nerozumie, tomu poslúži mobil a QR kód. Na zastávkach tak môžu spontánne vzniknúť priateľstvá medzi cestujúcimi. Spoločný spev je, bezpochyby, na to ako stvorený. Azda jedinou „nevýhodou“ môžu byť „sťažnosti interpretov“, že ich spievanie zrušil dochvíľny autobus... Po zavedení najnovšej aplikácie (3D projekcia) do mobilu cez QR kód si bude môcť čakajúci dokonca zaspievať aj so „živou“ (3D) terchovskou muzikou!

Všetky uvedené obsahové aspekty budú v dohľadnom čase nainštalované aj do klasických drevených zastávok.

Projekt „hrajúcich“ autobusových zastávok je svojou praktickou využiteľnosťou, originalitou a formou zhotovenia unikátnym dielom. Niečo podobné nikde inde nenájdete. Harmonicky prepája moderné technológie, ekologický rozmer, propagáciu obce, turisticky informačný servis, terchovskú muziku a spev s UNESCOM.

Nápad využiť terchovskú muziku a piesne z lokality, kde sa nachádza zastávka, vznikol v hlave Petra Cabadaja, notové zápisy poskytol Vladimír Moravčík. Autorom celkového grafického riešenia a technickým realizátorom projektu je Ján Novosedliak – okrem iného tiež dlhoročný výtvarník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni.

Prezentácia projektu sa za účasti piatich terchovských muzík uskutoční na piatich miestach súčasne v piatok 31. júla o 11.00 hodine:  Vyšné Kamence ( hrá a spieva Malá Belianka), ústredie – autobusové nástupište (Zbojband), Vrátna – pod výťahom (Repáňovská muzika), Biely Potok – Solisko (terchovská muzika Jariabkovci), Struháreň – sídlisko Holúbkova Roveň (ľudová hudba Jasmínky Vallovej). Pôjde o programový celok Jánošíkových dní s názvom Poďme spolu spievať.

58. ročník Jánošíkových dní
piatok 31. júla 2020
11.00 h
POĎME SPOLU SPIEVAŤ

Peter Cabadaj

 3D projekcia hrajcej zastvky  3D projekcia hrajcej zastvky  3D projekcia hrajcej zastvky  3D projekcia hrajcej zastvky

organizatori 21 

facebook_page_plugin