fbpx

IMG 17255S priebehom nedávno skončeného jubilejného 55. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sú jeho organizátori spokojní. Samozrejme, mimoriadne nás potešila divácka účasť. Šesťdesiat tisíc návštevníkov hovorí jasnou rečou. Veľmi nás však mrzí skutočnosť, že sme v dôsledku nepriazne počasia museli zrušiť tradičné nedeľné predstavovanie furmanov a muzík pod sochou Juraja Jánošíka. Tento rok sa malo konať päťdesiaty raz a naším úmyslom bolo za asistencie silnej diváckej kulisy odovzdať zaslúžilým žijúcom gazdom ocenenia ako prejav úcty, vďaky a uznania za roky poctivo odvedenej roboty. Všetky ostatné programové celky sa uskutočnili tak, ako boli naplánované. Vysokú umeleckú úroveň mali nielen galaprogramy v amfiteátri Nad bôrami, ale i menšie programy zrealizované v komornejších prostrediach. Veľký divácky záujem jednoznačne potvrdil opodstatnenosť rokmi vyprofilovanej festivalovej dramaturgie. Osobitne treba spomenúť kvalitu troch priamych prenosov Televízie NOE, ktoré boli oproti minulosti na neporovnateľnej úrovni. Obrovské množstvo priaznivých reakcií divákov z domova i zo sveta (Česko, Chorvátsko, Belgicko, Taliansko, USA, Kanada) počas živého vysielania bolo vyjadrením komplimentu nielen organizátorom Jánošíkových dní, ale aj samotnej televízii za sprostredkovanie silných umeleckých zážitkov.

V tomto roku bolo v rámci Jánošíkových dní v celej svojej kráse a majestátnosti  prezentovaných až šesť prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Išlo o tri slovenské prvky (Fujara, Terchovská muzika, Gajdy), dva macedónske (tanec Kopačkata, mužská vokálna tradícia z regiónu Dolný Polog – Tetovsko a jeden český, respektíve juhomoravský (mužský tanec Verbuňk). Myslím si, že sme dôstojne naplnili obsah zvoleného kľúčového slova „výmena“ ako východiskového dramaturgického bodu (Výmena kultúrnych hodnôt ako nevyhnutný predpoklad na inšpiratívny dialóg a tvorivú konfrontáciu s okolitým svetom, ktorá vnútorne obohacuje naše životy a prispieva k prehlbovaniu porozumenia medzi ľuďmi.).  Do tohto rámca vhodne zapadlo tiež pripomenutie si jubileí osobností, ktoré výrazným spôsobom prispeli k všestrannému rozvoju a propagácii nielen terchovského folklóru, ale i slovenskej ľudovej kultúry a umenia (Tibor Andrašovan, Ondrej Demo, Martin Slivka, František Mucha). Obísť nemožno ani pozoruhodný výstavný projekt Krajského kultúrneho strediska Žilina, mapujúci bohatú históriu Jánošíkových dní.

Aj po skončení  55. ročníka platí, že odkaz Jánošíkových dní zostáva nezmenený: atraktívnym spôsobom šíriť mnohoraké podoby slovenskej ľudovej tradície, prehlbovať v ľuďoch povedomie o našom národnom kultúrnom dedičstve a vytvárať podmienky na dôstojnú prezentáciu terchovského, slovenského i medzinárodného folklóru – od najmladších muzikantov, spevákov a tanečníkov až po veteránov. Tieto zretele sa pokúsime adekvátne naplniť i na budúci rok. Festival sa uskutoční 2. až 5. augusta 2018 a bude venovaný 330. výročiu narodenia jeho „patróna“ – Juraja Jánošíka. Všetkých vás už teraz srdečne pozývame!

Peter CABADAJ

P. S. Autor príspevku je dlhoročný šéfdramaturg Jánošíkových dní.

Kompletná fotogaléria z Jánošíkových dní 2017 (autori: Jozef Jurík, Milan Kosec, František Mucha)

Stále dávame do pozornosti zložku straty a nálezy na našej webovej stránke.

Reportáž o Jánošíkových dňoch 2017 na Západoslovenskej televízii

Fotoreport z Terchovského symfonického orchestra

organizatori 

partneri

partneri2

 
facebook_page_plugin