Stánky

Registrácia na stánkový predaj prebieha elektronicky. Pre registráciu je potrebné vyplniť formulár.
Umiestnenie stánku v rámci zóny určuje organizátor. Pred vyplnením formulára si prosím prečítajte
všeobecné podmienky a cenník:

Lokalita

hlavná ulica, okolie šapitó

plocha pred RIC Terchovec

areál pred lanovým parkom

areál vedľa hlavnej cesty smerom ku kolotočom

 Zóna

A

B

C

D

 Cena za 1m šírky stánku/deň

75 EUR/m

60 EUR/m

30 EUR/m

45 EUR/m

 Poplatok za elektrinu-paušál

15 EUR

15 EUR

15 EUR

15 EUR

Zóny:

zony1

zony2

Informácie a všeobecné podmienky:

 • Termín Jánošíkových dní: 4.8.2016 – 7.8.2016.
 • Zaslaním formulára budete zaregistrovaný a zaradený do výberového konania.
 • Výsledky výberového konania budú spracované v priebehu mesiaca máj 2016 (závisí od počtu prihlášok).
 • O výsledku budete informovaný e-mailom.
 • Po výberovom procese je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 75% z celkovej sumy za prenájom plochy na:
  • bankový účet obce: 0423388262/0900
  • IBAN: SK8409000000000423388262
  • variabilný symbol: 2920272
  • do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko platiteľa (bližšie informácie zašleme e-mailom).
 • Zaplatením zálohy súhlasíte so všeobecnými podmienkami.
 • Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov, taktiež sú povinní si zabezpe��iť k
  predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v
  Slovenskej republike.

Vyplňte online Registračný formulár.

Kontakt:

Tel: 0949 139 203
E-mail: janosikovedni2016@gmail.com
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krištofík